Farklı DNA. Aynı yaklaşım.


Yaklaşım, insanın nelerden yana olduğunu ifade eder. Bunun bizim için anlamı: Ne yaptığımıza ve ne olduğumuza dair tutkudur, sürekli kendini aşmak ve daha iyiye gitmektir, müşterilerin başarısı için hakiki bir ortaklık ilişkisi kurmaktır, yarın bugünkünden daha iyi olmaktır, ürünlerimizi daha sürdürülebilir hâle getirmek ve performansını ilerletmektir. Elbette DNA’larımız farklı: Cinsiyet, milliyet, kabiliyet bakımından farklıyız. Fakat NSK çatısı altında çalışmak bizi birleştirir, çünkü aynı yaklaşımı paylaşmaktayız.
Sporla kurulan bağlantı bu tutumu algılanabilir, görünebilir kılıyor. Bu kampanyadaki sporcuların her biri de aynı tutumu benimsemiştir: Hep daha iyiye gitme, mükemmeli yakalamak için çaba gösterme, kendini aşarak hedeflerin ötesine geçme. NSK çalışanlarının her gün yaptığı şey. Mükemmel bir eşleşme!

Video paylaşın LinkedIn


Markalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin